Starfsemi foreldrafélagsins

Foreldrafélag leikskólans Lyngholts.

1.gr.

Félagið heitir Foreldrafélag leikskólans Lyngholts.

2.gr.

Félagar eru foreldrar og forráðamenn barna í Lyngholti.

3.gr.

Markmið foreldrafélagsins er að stuðla að velferð barna með því að vinna að:
a) aukinni samvinnu foreldra og starfsfólks og foreldra innbyrðis um starfsemi og aðbúnað leikskólans
b) Því að leggja hagsmunum barna lið bæði innan leikskólans og út á við.
Foreldrafélagið fer jafnfram með hlutverk foreldraráðs. Samkvæmt lögum um leikskóla nr. 90/2008, 11.gr. skal foreldraráð gefa umsagnir til leikskóla og fræðslunefndar Fjarðabyggðar um skólanámsskrá og aðrar áætlanir sem varða starfsemi leikskólans. Þá skal ráðið fylgjast með framkvæmd skólanámskrár og annarra áætlana innan leikskólans og kynningu þeira fyrir foreldrum. Foreldraráð hefur umsagnarrétt um allar meiriháttar breytingar á leikskólastarfi. Leikskólastjóra ber að starfa með ráðinu.

4.gr.

Félagsgjald er ákveðið á aðalfundi. Gjaldið greiðist mánaðarlega.Ekkert er greitt fyrir þriðja barn. Félagsgjöld eru innheimt með leikskólagjöldum. Gjaldið rennurj í sjóð sem stendur straum af kostnaði við starfsemi félagsins.

5.gr.

Kosning til stjórnar félagsins skal frar fram á aðalfundi. Stefnt skal að því að hver deild leikskólans eigi fulltrúa í stjórninni. Auk þess skal starfsfólk kjósa einn fulltrúa til setu í henni,l þannig að samtals skipi stjórn 6 fulltrúar. Æskilegt er að hluti fulltrúa sitji í tvö ár í senn. Stjórnin skiptir sjálf með sér verkum. Kjósa skal formann, gjaldkera og ritara.

6.gr.

Félagsmenn skulu á aðalfundi móta leiðir að markmiðum félagsins. Bókfæra skal allar ákvarðanir.

7.gr.

Stjórn félagsins hefur forgöngu um alla vinnu við starfsemi þess. Val verkefna og vinna stjórnarmanna og annarra félagsmanna skal vera innan amma markmiða félagsins og að því marki sem ákvarða aðalfundar nýtur við skal etir þeim starfað. Stjórn félagsins kemur saman svo oft sem þurfa þykir, að jafnaði þó ekki sjaldnar en mánaðarlega.

8.gr.

Aðalfund skal halda á tímabilinu 15.september til 1.nóvember ár hvert og skal til hans boðað með minnst viku fyrirvara.
Dagskrá aðalfundar skal vera þessi:
a) Skýrsla um starfsemi félagsins.
b) Reikningar félagsins.
c) Kosning til stjórnar félagsins.
d) Breytingar á starfsreglum.
e) Ákvörðun félagsgjald.
f) Önnur mál.

9.gr.

Tillögur til breytinga á starfsreglum verða að hafa borist stjórn skriflega í síðasta lagi þremur dögum fyrir auglýstan fund. Breytingar á starfsreglum ná því aðeins fram að ganga að 2/3 fundarmanna greiði þeim atkvæði.

Starfsreglur þessar voru samþykktar á aðalfund félagsins þann 26/10 2010.