Lög Foreldrafélags leikskólans Lyngholts.

1.gr.

Félagið heitir Foreldrafélag leikskólans Lyngholts, kt. 490293-2489. Heimili þess er á Reyðarfirði.

2.gr.

Félagar eru foreldrar og/eða forráðamenn barna í Lyngholti en þeir verða sjálfkrafa félagar er börn þeirra hefja dvöl við leikskólann.

3.gr.

Markmið foreldrafélagsins er að stuðla að velferð barna með því að vinna að:

 • a)Aukinni samvinnu foreldra og starfsfólks og foreldra innbyrðis um starfsemi og aðbúnað leikskólans.
 • b)Samverustundum foreldra og barna utan leikskóla.
 • c)Því að leggja hagsmunum barna lið bæði innan leikskólans og út á við.
 • d)Foreldrafélagið fer jafnframt með hlutverk foreldraráðs.
  Samkvæmt lögum um leikskóla nr. 90/2008, 11.gr. skal foreldraráð gefa umsagnir til leikskóla og fræðslunefndar Fjarðabyggðar um skólanámsskrá og aðrar áætlanir sem varða starfsemi leikskólans. Þá skal ráðið fylgjast með framkvæmd skólanámskrár og annarra áætlana innan leikskólans og kynningu þeirra fyrir foreldrum. Foreldraráð hefur umsagnarrétt um allar meiriháttar breytingar á leikskólastarfi. Leikskólastjóra ber að starfa með ráðinu.

4.gr.

Félagsgjald er ákveðið á aðalfundi og reikningar sendir út í mars. Ekkert er greitt fyrir þriðja barn. Gjaldið rennur í sjóð sem stendur straum af kostnaði við starfsemi félagsins. Þar ber helst að nefna viðburðir innan og utan leikskólatíma sem og gjafir til barna eða til leikskólans.

5.gr.

Kosning til stjórnar félagsins skal fara fram á aðalfundi. Stefnt skal að því að hver deild leikskólans eigi fulltrúa í stjórninni. Auk þess situr einn fulltrúi starfsmanna í stjórn og sinnir leikskólastjóri því hlutverki. Stjórnina skipa því samtals 6 fulltrúar. Æskilegt er að hluti fulltrúa sitji í tvö ár í senn. Stjórnin skiptir sjálf með sér verkum en þau eru formaður, gjaldkeri, ritari og meðstjórnendur.

6.gr.

Félagsmenn skulu á aðalfundi móta leiðir að markmiðum félagsins. Bókfæra skal allar ákvarðanir.

7.gr.

Stjórn félagsins hefur forgöngu um alla vinnu við starfsemi þess. Val verkefna og vinna stjórnarmanna og annarra félagsmanna skal vera innan ramma markmiða félagsins og að því marki sem ákvarðana aðalfundar nýtur við skal eftir þeim starfað. Stjórn félagsins kemur saman svo oft sem þurfa þykir.

8.gr.

Aðalfund skal halda á tímabilinu 15. september til 1. nóvember ár hvert og skal til hans boðað rafrænt með minnst viku fyrirvara.

Dagskrá aðalfundar skal vera þessi:

 • a)Skýrsla um starfsemi félagsins.
 • b)Reikningar félagsins.
 • c)Kosning til stjórnar félagsins.
 • d)Breytingar á lögum.
 • e)Ákvörðun félagsgjalda.
 • f)Önnur mál.

9.gr.

Tillögur til breytinga á lögum verða að hafa borist stjórn skriflega í síðasta lagi þremur dögum fyrir auglýstan fund. Breytingar á lögum ná því aðeins fram að ganga að 2/3 fundarmanna greiði þeim atkvæði.

Lög þessi voru samþykkt á aðalfundi félagsins þann 3.12.2020.